روابط عمومی 33337251-074

آمار بیماری کرونا در استان (تا ساعت 8 صبح مورخ 08-11-1400)

تعداد تستهای
PCR و Rapid مثبت:

70

فوتی های امروز:

0

کل مبتلایان
( تست PCR و Rapid):

109172

کل فوت شدگان:

1049

کل بهبود یافتگان:

86585

تعداد بیماران بستری
(مشکوک و قطعی):

88

بیماران بدحال (ICU):

3

اخبار و رویدادهای دانشگاه

خدمات کارکنان و دانشگاهیان

اساتید و دانشجویان.

شما دانشجویان و اساتید گرامی میتوانید از طریق لینک های زیر به سامانه های پر بازدید دسترسی داشته باشید. سایر سامانه های تخصصی را میتوانید در وب سایت معاونت آموزش و معاونت پژوهشی دانشگاه به فراخور نیاز مشاهده فرمائید.

دانشکده

5

مرکز تحقیقاتی

8

استاد

211

دانشجو

2576

معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری معاونت دانشجویی و امور فرهنگی

لینک ها و سامانه ها

مقالات، طرح ها، رویدادها و کتب منتشره

سمینارها،کنگره ها، کتب منتشره دانشگاه

خدمات عموم مردم